Istnieje legenda o francuskim klasztorze znanym w całej Europie z wyjątkowego przywództwa człowieka znanego tylko jako brat Leon.

Kilku mnichów wyruszyło na pielgrzymkę, żeby odwiedzić tego niezwykłego lidera i uczyć się od niego. Jednak już od samego początku zaczęli się kłócić o podział obowiązków.

Trzeciego dnia podróży dołączył do nich inny mnich, który także zmierzał do tego klasztoru.

Ten mnich nigdy nie narzekał na swoje obowiązki i sumienne je wykonywał. Kiedy pozostali kłócili się o to, co było do zrobienia, on po prostu się do tego zgłaszał. Ostatniego dnia podróży pozostali zaczęli go naśladować i sprzeczki ustały.

Kiedy mnisi dotarli do klasztoru, poprosili o spotkanie z bratem Leonem. Człowiek, który ich przywitał, roześmiał się. – Nasz brat jest przecież z wami! – i wskazał na mnicha, który dołączył do nich po drodze.

Jack Welch, były dyrektor generalny firmy General Electric, który znany jest ze wspomagania rozwoju świetnych liderów, powiedział kiedyś:

Zanim staniesz się przywódcą, w sukcesie chodzi o twój własny rozwój. Kiedy zostajesz przywódcą, w sukcesie chodzi o rozwijanie innych”.

Świetni liderzy ostatecznie podnoszą wydajność osób, którym przewodzą – nie tyle poprzez swoje słowa czy stanowisko, co przez przykład i działanie.

Oto cztery sposoby, na które dobrzy przywódcy zwiększają wydajność.

1. Świetni liderzy mają jasną, bezkompromisową i pełną pasji wizję.

Poszczególni ludzie, którzy bohatersko walczą w okopach, mogą łatwo zapomnieć o ogólnej wizji tego, dlaczego tam są i jaki jest cel istnienia ich organizacji. Kiedy są zmęczeni lub zniechęceni, wizja słabnie i może wkraść się zniechęcenie.

Najważniejszym zadaniem dobrego lidera jest dbanie o czytelność wizji.

Świetni przywódcy znajdują sposoby, by wykorzystywać historie opowiadane przy świętowaniu różnych wydarzeń, inspirujące metafory, spójne systemy i osobiste przykłady do przypominania ludziom, po co znajdują się w danym miejscu.

Nazywam to twórczym nadmiarem. Poprzez różne systemy komunikacji liderzy ci nieustannie wskazują ludziom na misję i wizję organizacji.

Organizacje posiadające przywódców, którzy jasno komunikują kierunek, zwiększają skupienie, zaangażowanie, energię i produktywność osób, którym przewodzą.

Księga Przysłów 29:18 ujmuje to następująco: Gdy nie ma widzenia, naród się psuje.

2. Świetni liderzy pozostawiają zarządzanie innym.

Bohater II wojny światowej, admirał Grace Murray Hopper, powiedział: „Zarządza się rzeczami; ludziom się przewodzi”.

Wśród wszystkich szczegółowych wymagań, zadań i systemów, dobrzy liderzy muszą upewnić się, że większość ich czasu poświęcana jest na prowadzenie ludzi ku ich największemu potencjałowi.

Ludzie są najważniejszym zasobem każdej organizacji. Jest to zasadnicza filozofia, którą wyznawać musi każdy świetny przywódca. Siła twoich ludzi równa jest skuteczności twojej organizacji.

A na świetne organizacje składają się świetni ludzie.

Wspaniali ludzie będą dawać z siebie wszystko i angażować się długofalowo. Nie będą jednak robić tego ze względu na zarobki lub idealne systemy, tylko dlatego, że wizja jest jasna i że czują, że ich lider ich docenia i w nich inwestuje.

Dobrzy przywódcy poświęcają swój czas na rekrutację, przewodzenie i inwestowanie w ludzi.

3. Świetni liderzy są gotowi przyznać się do porażki.

Jasno określone wyniki są miarą sukcesu. Warren Bennis, założyciel i przewodniczący The Leadership Institute na Uniwersytecie Karoliny Południowej, powiedział: „Przywództwo jest umiejętnością przekładania wizji na rzeczywistość”.

Jeśli jednak wizja się nie urzeczywistnia, świetni liderzy biorą pełną odpowiedzialność za problem i zarywają noce, próbując dojść do tego, jak wprowadzić skuteczne zmiany. Przewodzą innym poprzez dawanie im przykładu, przez co podnoszą ich wydajność i motywację.

Powiedzenie: „Zawiodłem, potrafię lepiej” wymaga od przywódcy głębokiego przekonania i pewności siebie.

Taka szczerość, uczciwość i pokora zwiększa wydajność organizacji. Ludzie chcą dawać z siebie wszystko, kiedy podążają za autentycznym liderem o głębokich przekonaniach.

4. Świetni liderzy poświęcają ego, aby przekazywać uprawnienia innym.

Wspaniały, oddany innym lider Max De Pree napisał: „Pierwszą odpowiedzialnością przywódcy jest określenie rzeczywistości. Ostatnią jest powiedzenie „dziękuję”. W międzyczasie lider jest sługą”.

Krótko mówiąc, praktykują oni przywództwo przez służenie innym.

  • Przywództwo przez służenie innym polega na upewnianiu się, że ludzie wykorzystują swoje atuty i pracują nad obszarami, które są ich pasją. Powoduje to wykładniczy wzrost wydajności.

  • Przywództwo przez służenie innym polega na wspieraniu ludzi w holistycznym rozwoju. Skutkuje to trwałością i stabilnością.

  • Przywództwo przez służenie innym polega na pozwalaniu, aby zasługi były przypisywane innym i pozostawaniu w tle. Wspiera to altruizm i współpracę.

  • Przywództwo przez służenie innym polega na współpracy, pokorze, wewnętrznej sile i oddaniu większej sprawie.

Kiedy liderzy, którzy służą innym, odchodzą na emeryturę, ich organizację zazwyczaj dobrze radzą sobie z takimi przemianami, ponieważ zbudowane są na głębokich wartościach, jasnej wizji i trwałych strukturach – a nie tylko na charyzmie lub osobowości jednej osoby. Kształtując kolejne pokolenie przywódców wzmacniają oni swoje organizacje i zwiększają ich stabilność.

Bono, aktywista i wokalista zespołu U2, powiedział: „Rola miłości polega na tym, żeby pomóc komuś zrealizować jego potencjał”.

Kiedy liderzy przewodzą z jasną wizją, inwestują w ludzi, przyznają się do porażek i przekazują uprawnienia innym, szybko podnoszą wydajność swoich organizacji.

Tak właśnie robią ŚWIETNI PRZYWÓDCY.

Parafrazując cytowane wcześniej słowa Jacka Welcha: „Jeśli jesteś przeciętnym liderem, w sukcesie chodzi o twój własny rozwój. Kiedy stajesz się świetnym przywódcą, w sukcesie chodzi o rozwijanie innych”.

Ken Burkey jest dyrektorem wykonawczym Live58.org. Live58 wspiera partnerską współpracę z lokalnymi kościołami, umożliwiając im skuteczniejszą służbę na rzecz ubogich. Zanim Ken zaczął pracować dla Live58, przez 23 lata był starszym pastorem Kościoła Green Valley Community Church w Placerville w stanie Kalifornia. Jest autorem książki „The Power of an Orange Chair: Anecdotes, Stories and Celebrations of an Isaiah 58 Church”. Jeśli chcesz skontaktować się z Kenem, napisz do niego na adres kenburkey@live58.org.

Dodaj komentarz