KIM JESTEŚMY?
Jesteśmy liderami, którzy pomagają innym liderom w pełni rozwijać potencjał swój i swoich organizacji. Wspieramy aktualnych oraz przyszłych przywódców poprzez dostarczanie usług i produktów, które rozwijają ich charakter, umiejętności a w efekcie całe ich zespoły.

Jesteśmy przekonani, że
#1 PRZYWÓDZTWO TO NIE TO CO ROBISZ, ALE TO KIM JESTEŚ

To co robimy staje się istotne, ale w pełni prawdziwe, spójne i skuteczne jest wtedy, gdy dbamy o rozwój naszego charakteru i wierność wyznawanym wartościom. Wyróżniają nas chrześcijańskie wartości, które są nieodłączną częścią naszej tożsamości. To na nich opieramy naszą pracę i do tego samego zachęcamy innych. Ważne dla nas jest nie tylko to kim jesteśmy, ale też to kim się stajemy. Najlepszym przykładem jest dla nas Jezus Chrystus. Dzielimy się tym z odwagą zachowując świadomość, że wiara nie może dzielić, a powinna łączyć, bez względu na osobiste przekonania.

2 PRZYWÓDZTWO LUDZI KOŚCIOŁA MOŻE ZMIENIĆ ŚWIAT

Naszym naturalnym środowiskiem jest Kościół. Wierzymy, że wspieranie liderów Kościoła może nie tylko go wzmocnić, ale stać się motorem zmian społecznych. Uważamy, że Kościół ma ogromną moc by zmieniać świat, w którym żyjemy. Jednak, by dobre i znaczące zmiany miały miejsce, potrzebni są liderzy znający swoją tożsamość, wartości i kierunek, w którym podążają.

3 PRZYWÓDZTWO TO WYWIERANIE WPŁYWU

Rodzice w domu, nauczyciele w szkole, duchowni w kościele, szefowie w firmach, politycy w parlamencie… – lista ta nie ma końca. Wszyscy wywieramy wpływ. To dlatego uważamy, że rozwój przywództwa dotyczy każdego, kto swój wpływ chce wywierać odpowiedzialnie.

NASZA WIZJĄ JEST, ABY

Każdy człowiek wywierał wpływ w sposób odpowiedzialny.

NASZĄ MISJĄ JEST

Wspieranie liderów w rozwijaniu ich potencjału.
Chcemy, aby każdy lider znalazł się w środowisku rozwoju, zgodnie ze swoim potrzebami i możliwościami. Poprzez konferencje szkolenia, prelekcje i konsultacje, a także poprzez dostarczanie wartościowych materiałów i tworzenie przestrzeni do budowania relacji pomiędzy liderami z różnych obszarów, chcemy wzmacniać liderów i zachęcać wszystkich do brania odpowiedzialności za rzeczywistość w jakiej funkcjonują.