Oferujemy wygłoszenie prelekcji w trakcie różnego rodzaju wydarzeń o tematyce z obszarów: rozwój lidera, rozwój zespołu, rozwój organizacji. Zapraszamy również do Polski wybitnych zagranicznych liderów.

Przykładowe tematy: Budowanie zespołu, Style przywództwa, Moc przywództwa, Rozwój lidera, Tworzenie kultury organizacji, Proces sukcesji, Wartości przywództwa.

Wśród organizacji, w których mieliśmy okazję występować znalazły się m.in.: Kościół Rzymskokatolicki, Kościół Ewangelicko-Augsburski, Kościół Chrześcijan Baptystów, Kościół Boży w Chrystusie, Kościół Chrystusowy, Chrześcijańska Fundacja Życie i Misja, Fundacja Edukacja z Wartościami, Fundacja Wiara w Biznesie, Wojewódzki Urząd Pracy, Ewangelikalna Wyższa Szkoła Teologiczna, Stowarzyszenie Mentorów Polskich, Collegium Wratislaviense.