Realizujemy zarówno szkolenia i warsztaty w ramach uznanych międzynarodowych programów rozwoju przywództwa, jak i „szyte na miarę”, dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości danego lidera.

I. Program Doskonalenia Przywództwa ARROW

Program w podstawowej wersji trwa dwa lata*, w trakcie których realizowane są szkolenia grupy liderów w oparciu o pracę w małych grupach oraz indywidualne spotkania z mentorami.

Tematy: Poznanie siebie, Utrzymanie równowagi w życiu, Wizja, Przekształcające przywództwo, Relacje mentoringu, Cel życia, Zarządzanie organizacją, Wrażliwość kulturowa, Budowanie zwycięskich zespołów, Rodzina przywódcy, Wrażliwość społeczna, Światowa ewangelizacja, Skuteczna komunikacja.

  • Istnieje możliwość indywidualnego dostosowania terminów.

II. Program EQUIP/ Million Leaders Mandate

Rozwój umiejętności lidera to warunek rozwoju zespołu i całej organizacji. Zwiększanie skuteczności działań lidera wymaga wzrostu w obszarze umiejętności.

Program tworzy 12 modułów*, a realizacja pełnego programu trwa dwanaście 6-godzinnych dni szkoleniowych. Połowa modułów skupia się na tożsamości lidera, a druga połowa na umiejętnościach potrzebnych do pracy z zespołem. Szkolenia zostały przygotowane w oparciu o autorskie programy Johna C. Maxwella.

Moduły: Być liderem, Charakter lidera, Postawa Lidera, Misja Przywództwa, Fundamenty Przywództwa, Rozwój lidera, Liczy się dzień dzisiejszy, Zwyciężysz ale nie w pojedynkę, Lider 360 stopni, Myślenie kategoriami zmiany, Nie oglądaj się na porażkę, Talent nie wystarczy.

  • Moduły można dowolnie ze sobą komponować.

III. Mini GLS
Warsztaty w siedzibie klienta, których celem jest przede zaznajomienie członków organizacji z treściami prezentowanymi w trakcie Konferencji The Global Leaderhsip Summit oraz ich pogłębienie.