Kim jesteśmy?

Jesteśmy liderami, którzy pomagają innym liderom w pełni rozwijać potencjał swój i swoich organizacji. Wspieramy aktualnych oraz przyszłych przywódców poprzez dostarczanie usług i produktów, które rozwijają ich charakter, umiejętności a w efekcie całe ich zespoły. Wskazujemy na innowacje jako metodę rozwoju i prowadzimy badania związane z dynamika rozwoju przywództwa w Polsce i na świecie.

Jesteśmy przekonani, że

#1 PRZYWÓDZTWO TO NIE TO CO ROBISZ, ALE TO KIM JESTEŚ

To co robimy staje się istotne, ale w pełni prawdziwe, spójne i skuteczne wtedy, gdy dbamy o rozwój naszego charakteru i wierność wyznawanym wartościom. To wartości stanowią fundament naszej tożsamości oraz wyznaczają kierunek dla podejmowanych działań. I nie tylko działań, ale również wyznaczanych celów i przestrzeni wpływu. Z tego względu świadomość i znajomość siebie, wiedza o tym co motywuje lidera jest najistotniejszym elementem wpływu każdego przywódcy.

#2 PRZYWÓDZTWO MOŻE ZMIENIĆ ŚWIAT

Przywództwo jest skomplikowanym i wielowątkowym zagadnieniem. Kontekst w jakim jest realizowane decyduje o wielu jego aspektach. Jednak w swoim fundamentalnym wymiarze, kieruje się tymi samymi zasadami, normami, celami. Nie ma znaczenia czy przywództwo dotyczy organizacji społecznej, biznesu, polityki czy kościoła. W każdym z nich chodzi o ludzi i odkrywanie ich potencjału. Tak rozumiane przywództwo nie tylko może korzystać z różnych doświadczeń, ale zmienia świat. Zarówno ten w skali makro jak i mikro.

#3 PRZYWÓDZTWO TO WYWIERANIE WPŁYWU

Rodzice w domu, nauczyciele w szkole, duchowni w kościele, szefowie w firmach, politycy w parlamencie… – lista ta nie ma końca. Wszyscy wywieramy wpływ. To dlatego uważamy, że rozwój przywództwa dotyczy każdego, kto swój wpływ chce wywierać odpowiedzialnie.

Naszą wizją jest, aby

każdy człowiek wywierał wpływ w sposób odpowiedzialny.

Naszą misją jest

wspieranie liderów w rozwijaniu ich potencjału.
Chcemy, aby każdy lider znalazł się w środowisku rozwoju, zgodnie ze swoim potrzebami i możliwościami. Poprzez konferencje szkolenia, prelekcje i konsultacje, a także poprzez dostarczanie wartościowych materiałów i tworzenie przestrzeni do budowania relacji pomiędzy liderami z różnych obszarów, chcemy wzmacniać liderów i zachęcać wszystkich do brania odpowiedzialności za rzeczywistość w jakiej funkcjonują.