Oferujemy wygłoszenie prelekcji w trakcie różnego rodzaju wydarzeń o tematyce z obszarów: rozwój lidera, rozwój zespołu, rozwój organizacji. Zapraszamy również do Polski wybitnych zagranicznych liderów.

Przykładowe tematy: Budowanie zespołu, Style przywództwa, Moc przywództwa, Rozwój lidera, Tworzenie kultury organizacji, Proces sukcesji, Wartości przywództwa.

Zobacz fragment konferencji w Sejmie RP z udziałem Piotra Gąsiorowskiego:

W razie zainteresowania prelekcjami zapraszamy do kontaktu z biurem Instytutu Przywództwa: kontakt@instytutprzywodztwa.org.pl