henryk-wieja

Henryk Wieja

Dyrektor Zarządu – Chrześcijańska Fundacja ŻYCIE i MISJA w Ustroniu

„Program Doskonalenia Przywództwa ARROW prowadzony przez dr Piotra Gąsiorowskiego jest godnym polecenia programem kształtującym postawy i umiejętność pracy w kolektywie dla osób na kierowniczych stanowiskach i wszystkich pragnących być ludźmi dobrego wpływu w swoich środowiskach.”