unnamed_1

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie

„Instytut Przywództwa ARROW w Krakowie ul. Śląska 4/5 przeprowadził w latach 2009 i 2010 szkolenia dla Partnerów Małopolskiego Partnerstwa na rzecz Kształcenia Ustawicznego. Instytut Przywództwa ARROW przeprowadził 3 szkolenia z zakresu przygotowania Liderów do pełnienia roli przywódczych. W ramach szkoleń dotyczących zarządzania własną osobą poprzez przygotowanie Liderów do działania w lokalnym środowisku miały miejsce zajęcia teoretyczne i praktyczne (warsztaty)”.